Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu www.fisa.sk

Stanoví obchodní podmínky mezi provozovatelem / prodávajícím a objednatelem / kupujícím (dále jen "VOP")

1. Prodávajícím (provozovatelem) v internetovém obchodě www.fisa.sk je firma Marián Sasko, FI-SA sro, se sídlem Družstevná 24,900 01 Modra, IČ: 35084103, IČDPH: SK1020231608. Společnost je zapsána v Živnostenském rejstříku OÚ Pezinok, oddíl ŽO 107-7499

2. Objednatelem (kupujícím) v internetovém obchodě je fyzická nebo právnická osoba, která odešle elektronický formulář s objednávkou zboží (produktu / ů nebo služby / žeb), případně si zboží můžete objednat emailem na adrese fisa@saunabau.sk Zbožím se rozumí produkty, nebo služby které se nacházejí v nabídce internetového obchodu fisa.sk

3. Při objednávání jako fyzická osoba - nepodnikatel prosím uveďte vaše jméno, příjmení, adresu kam má být doručeno zboží, telefonní číslo a e-mail. Pokud nakupujete jako právnická osoba (na firmu nebo živnost) v objednávce také uveďte vaše obchodní jméno, IČO, DIČ / IČ DPH a fakturační adresu pokud je odlišná od adresy doručení.

4. K akceptaci objednávky zboží ze strany provozovatele a tedy k uzavření kupní smlouvy dochází na základě potvrzení této správně a úplně vyplněné objednávky elektronickou formou (e-mailem) ze strany provozovatele. Po odeslání objednávky na Vámi zadaný e-mail bude zasláno potvrzení o přijetí objednávky a později i další informace o stavu vaší objednávky (např. Objednávka byla zpracována, zboží bylo expedováno, zboží je momentálně vyprodán apod.).

5. Místem naplnění kupní smlouvy se rozumí sídlo (bydliště), nebo místo podnikání objednatele uvedeny v elektronickém formuláři s objednávkou. Zboží bude dodáno provozovatelem s využitím služeb třetích subjektů (smluvní přepravce, kurýrní služba, pošta) nebo provozovatel dodá zboží vlastními prostředky, nebo na základě dohody s objednatelem bude zboží připraveno u provozovatele na předání. Dodání zboží je uskutečněno jeho předáním objednateli nebo předáním zboží k přepravě smluvnímu přepravci. Vlastnické právo na zboží přechází na objednatele dodáním zboží pod odkládací podmínkou zaplacení kupní částky uvedené v objednávce v plné výši. Do doby přechodu vlastnických práv z provozovatele na objednatele, má objednatel všechny povinnosti schovatele věcí a je povinen výrobky a služby na vlastní náklady bezpečně uschovat a označit je tak, aby byly za každých okolností identifikovatelné jako zboží provozovatele.

ZÁRUČNÍ DOBA - Na prodávané zboží je poskytována zákonem stanovená záruční doba 24 měsíců kromě saunových kamen značky týl, na které je záruka 60 měsíců.

6. Prodávající dodá zboží objednateli v co nejkratší době po přijetí elektronického formuláře s objednávkou v následujících dodacích lhůtách. Pokud je zboží skladem dodací lhůta je do 48 hodin. Prodávající se zavazuje dodat objednané zboží zákazníkovi nejpozději do 4 týdnů od potvrzení objednávky podle dostupnosti zboží na skladě nebo v závislosti na konkrétním produktu. Objednávky standardně vyřizujeme průběžně.

Doba dodání saunových kabin je 4-6 týdnů od vytvoření závazné objednávky, podpisu Smlouvy o dílo a zaplacení zálohové faktury ve výši 50% z celkové částky.

Objednatel bere na vědomí, že uváděné termíny dodávek (dodací lhůty) mají pouze orientační charakter. V případě, že prodávající není schopen dodat objednateli všechno objednané zboží v dohodnutém termínu, vyrozumí o této situaci v co nejkratším čase objednavatele a oznámí mu předpokládaný termín dodání objednaného zboží nebo mu navrhne dodání náhradního zboží. Možnosti přepravy zboží a související ceny platné v rámci Slovenska jsou následující:

 • doprava nad 50 kg nebo zboží nestandardních rozměrů je kalkulována individuálně dle místa doručení.

Společností TopTrans EU, a.s. v rámci Slovenska:

 • 0 - 5kg - 8.00 EUR
 • 6 - 15kg - 10.00 EUR
 • 16 - 30kg - 13.00 EUR
 • 31 - 50kg - 22.00 EUR
 • 51 - 75kg - 28.00 EUR
 • 76 - 100 kg - 33.00 EUR
 • 101 - 150 kg - 35.00 EUR
 • 151 - 200 kg - 55.00 EUR
 • 201 - 300 kg - 70.00 EUR
 • zboží je možné odebrat i přímo v sídle firmy
 • cena přepravy do zahraničí je kalkulována individuálně.

Převzetí zboží stvrzuje zákazník podpisem na průvodním dokladu společnosti TopTrans. Místem dodání zboží je poštovní adresa uvedená zákazníkem při objednání v objednávkovém formuláři. Zákazník se stává vlastníkem zboží až po zaplacení kupní ceny. Zákazník si po telefonické domluvě s představitelem prodávajícího může zboží převzít i osobně na adrese naší firmy.

Zboží lze uhradit následujícími způsoby:

 • na dobírku prostřednictvím společnosti TopTrans EU, a.s. anebo Slovenská pošta - za objednané zboží se platí v hotovosti při přebírání zásilky.
 • jednorázovým bankovním převodem na bankovní účet firmy uvedený při objednávce. Objednávky vyřizujeme obratem po připsání předmětné platby na účet firmy.,
 • v hotovosti při osobním odběru v místě provozu firmy.

7. V případě, že zboží doručuje smluvní přepravce, dává objednatel provozovateli právo poskytnout smluvnímu přepravci potřebné osobní údaje za účelem doručení zboží (jméno / obchodní jméno, adresa, telefon).

8. V případě, že objednatel nezaplatí a nepřevezme objednané zboží mimo situace poškození zboží při doručení (zásilka vrátí jako nedoručená bez zavinění provozovatele, např. Pokud smluvní přepravce adresáta nenašel neoznámí o uložení zásilky, objednatel zásilku nedopatřením nebo úmyslně nepřevzal, a pod. ), provozovatel může požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta. Smluvní pokuta je v takovém případě stanovena minimálně ve výši zaplaceného poštovného a maximálně ve výši 50% z celkové ceny objednávky / u zboží vyráběném na zakázku 100% /. Objednateli, který nepřevzal objednávku bude zaslána zpráva e-mailem s žádostí o informaci, co dál dělat s jeho objednávkou. Na odpověď na tuto výzvu má objednatel termín 7 dnů ode dne odeslání zprávy. Pokud objednatel požádá o opětovné odeslání takto vrácené zásilky, provozovatel doúčtuje k celkové ceně zásilky druhý manipulační poplatek a poštovné dle platného ceníku. Opětovné odeslání takto vrácené zásilky je možné pouze na základě úhrady předem. Pokud objednatel na výzvu provozovatele v určeném termínu neodpoví, objednávka bude ze strany provozovatele stornována a dlužná částka právní vymáhaná ..

9. Objednatel jako soukromá osoba (nepodnikatel) má v souladu se zákonem možnost odstoupit od smlouvy do 14 kalendářních dnů od převzetí zboží. V takovém případě objednavatel kontaktuje provozovatele a zašle mu písemné prohlášení (nikoli elektronickou formou komunikace) o odstoupení od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu či přesné adresy pro finanční vypořádání. Zakoupené zboží v původním stavu jako při převzetí (včetně dokumentace, příslušenství, apod.) Objednatel zašle na vlastní náklady spolu s originálem dokladu o koupi zpět na adresu provozovatele (ale ne formou dobírky). Právo na odstoupení od smlouvy nemá objednatel, pokud bylo zboží zakoupeno a převzato osobně u provozovatele. Provozovatel se zavazuje vrátit objednateli cenu zaplacenou za příslušný zboží ve lhůtě 15 kalendářních dnů ode dne přijetí vráceného zboží stejným způsobem jaký byl použit při platbě za zboží, pokud objednatel nepožádá jinak. Zboží, které budete vracet v rámci záruky zpět, musí být v původním obalu, nesmí nést známky použití, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu k použití atd) as kopií dokladu o koupi.

10. Objednatel nemůže odstoupit od kupní smlouvy, jejímž předmětem je poskytnutí služby, pokud se služba začala plnit se souhlasem objednatele před uplynutím lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy, také nemůže odstoupit při prodeji zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků objednatele, u zboží určeného speciálně pro jednoho objednatele, u zboží, který vzhledem k jeho vlastnosti nelze vrátit (např. z hygienických důvodů) nebo u zboží, podléhajícího zkáze.

11. Provozovatel si vyhrazuje právo změny cen. Cena je platná taková, jaká je uvedena v e-maily potvrzujícím přijetí objednávky. Součástí ceny není poradenská činnost, dopravní ani žádné jiné náklady, pokud to není uvedeno v popisu produktu. Cena zboží je určována podle platného ceníku. Zvýhodněné (akční) ceny zboží jsou zřetelně označeny symboly (jako např. "Akce" nebo "výprodej"). Platnost zvýhodněných cen trvá do vyprodání zásob nebo během doby uvedené u zvýhodněné ceně.

12. V případě, že objednatel se aktuálně nachází, nebo žije v zahraničí, provozovatel dohodne platební a dodací podmínky s objednatelem individuálně. Při doručení objednávky do ČR objednatel platí cenu zboží a dopravu kurýrní službou v přepočtu na KČ dle aktuálního kurzu Tatra banka a.s.

13. Záruční podmínky jsou upraveny reklamačním řádem.

 

V případě nejasností s obchodními podmínkami nás kontaktujte na fisa@saunabau.sk.